Het Baken

Bewindvoering & Dienstverlening

Rust en Stabilisatie in uw financiële situatie


Over ons

Betrouwbaarheid, betrokkenheid en flexibiliteit zijn de kernwaarden van Het Baken.

Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk, evenals een nauwe samenwerking met cliënten, hulpverleners of netwerk. Wij geven u een helder advies en uitleg over uw financiën waardoor wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Door jarenlange ervaring weten wij welke problemen er kunnen spelen in de verschillende levensgebieden en wat financiële problemen met u kunnen doen. Wij willen u helpen om dit zo goed mogelijk op te lossen.

Uw financiële zaken zijn bij ons in goede handen.
Peter Benne

Voor wie


 • meerderjarige mensen met problematische schulden
 • mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking
 • mensen met een psychiatrische aandoening
 • mensen met een verslaving
 • dementerende ouderen
 • mensen die ernstig ziek zijn
 • mensen die hun financiële zaken niet meer overzien
 • mensen die tijdelijk of blijvend hun financiën niet kunnen beheren

Steeds meer mensen hebben moeite met het op orde krijgen en houden van hun financiële administratie. Het hebben van een schuld of het niet tijdig betalen van de rekeningen kunnen grote gevolgen hebben. Wij willen u graag helpen deze zorgen weg te nemen. Het Baken helpt u graag uw financiële administratie te ordenen en weer overzichtelijk te maken. Wij zorgen voor rust en stabiliteit. Als u onder bewind staat bent u niet meer verantwoordelijk voor uw financiën. Wij kunnen ook optreden als bemiddelaar bij conflicten, het ondersteunen bij het aanvragen van schuldhulpverlening en het voorkomen van een woningontruiming. Kijk hiervoor bij ‘Mediation’.

Wat we doen


 • inventariseren van de schuldenlast
 • openen van een leefgeldrekening en beheerrekening op naam van de klant
 • ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant
 • opstellen van een budgetoverzicht
 • aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, inboedelverzekering en uitvaart)
 • ondersteunen bij het aanvragen van schuldhulpverlening
 • betalen van het week- of maandgeld aan de klant
 • aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • declareren van nota’s bij de ziektekostenverzekeraar
 • verzorgen van de belastingaangifte
 • verantwoording afleggen aan de rechtbank