Het Baken

Bewindvoering & Dienstverlening

Rust en Stabilisatie in uw financiële situatie

Mediation

Onder mediation valt het bemiddelen in conflicten, het ondersteunen bij het aanvragen van schuldhulpverlening, het voorkomen van een woningontruiming door schulden en woningvervuiling.

Mediation gebeurt op uurbasis. De vergoeding hiervoor is € 80,00 per uur

Wilt u als familie, werkgever, instelling, woningcorporatie of andere organisatie graag contact met een persoon of instantie dan kunnen wij daarin bemiddelen.

Wilt u iemand aanmelden omdat er schulden zijn of omdat er een vervuilde woning is geconstateerd, dan kunnen wij optreden als bemiddelaar. Wij kunnen als tussenpersoon fungeren voor organisaties en de klant. Wij benaderen mensen waar bijvoorbeeld een huurschuld is maar de woningcorporatie niet per se tot ontruiming over wil gaan. Een voorwaarde om te kunnen blijven wonen is dan vaak dat de persoon onder bewind moet worden gesteld om verder oplopende schulden te voorkomen. Wij kunnen dan bemiddelen om contact te leggen met de huurder en met elkaar ervoor zorgen dat de schulden niet verder oplopen door met de klant de lopende huur te betalen. Daarna kan doormiddel van bewindvoering de betalingen gegarandeerd worden. Voor een eventuele schuld kunnen we afspraken maken of schuldhulpverlening aanvragen.

Woningvervuiling
Als een gemeente, woningcorporatie, werkgever of familie ondersteuning zoekt bij het oplossen van een woningvervuiling leggen wij contact met de persoon in kwestie en bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. We gaan alles in het werk stellen de persoon te overtuigen dat het opruimen echt noodzakelijk is. Vaak vraagt men geen hulp uit schaamte of is er iets gebeurd waardoor mensen het overzicht kwijt zijn geraakt. Onze ervaring is dat mensen vaak niet begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen. Met de juiste benadering willen de mensen graag geholpen worden. Als er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid kan een gemeente of woningcorporatie eisen dat er opgeruimd en schoongemaakt wordt. Als de persoon weigert, moet er van het vrijwillige traject afgeweken worden en kan er een gedwongen ruiming plaats vinden. Dit kost meer tijd en is niet zomaar geregeld. Wij kunnen hiervoor de contacten leggen. Bij medewerking van de betreffende persoon wordt aan de gemeente of woningcorporatie gevraagd mee te denken in het geheel en de kosten te betalen of later te verhalen op de vervuiler. Als er genoeg financiële middelen zijn, wordt dit op de vervuiler verhaald (de vervuiler betaalt).

De werkzaamheden
Wij vragen een vergoeding om de situatie te onderzoeken en schrijven een rapport van de aangetroffen situatie. Indien mogelijk met foto’s. In de rapportage wordt de vervuiling omschreven en op wat voor termijn het wenselijk is om de situatie op te lossen, of er sprake is van brandgevaar en/of er gevaar is voor de volksgezondheid. Als er een vervuiling is geconstateerd en de persoon wil meewerken, laten we een offerte maken. Zodra de betaling akkoord is, zorgen we dat de vervuiling wordt opgelost en bezemschoon word opgeleverd. Indien wenselijk kan het huis ook worden schoongemaakt. Hierna volgt een eindrapportage voor de opdrachtgever.

Begeleiding
Vaak is het wenselijk dat er meer begeleiding is bij een woningvervuiling. Hiervoor kan een traject worden afgesproken of men kan er voor kiezen de begeleiding per uur te vergoeden. De ervaring is dat bij een benadering met meer persoonlijk contact en begeleiding gedurende het opruimen / schoonmaken mensen sneller bereid zijn om mee te werken om de woning op te laten ruimen. Er kan breder gekeken worden wat er nodig of mogelijk is om de woning schoon te houden en een volgende vervuiling te voorkomen.