Het Baken

Bewindvoering & Dienstverlening

Rust en Stabilisatie in uw financiële situatie

Curatele

Ondercuratelestelling is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken en persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De maatregel beschermt hen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor problemen kunnen zorgen. Ondercuratelestelling is er voor meerderjarige mensen.

Ondercuratelestelling gaat over persoonlijke belangen zoals relaties, zorg en begeleiding maar ook over goederen zoals de woning, auto of meubels.

De Kantonrechter stelt niet alleen u als persoon maar ook uw geld en goederen onder curatele. Dat heet ondercuratelestelling. Volgens de wet bent u ‘handelingsonbekwaam’ u kunt niet zelfstandig handelen. De Kantonrechter benoemt Het Baken als curator en wij regelen vanaf dat moment uw zaken.

U kunt ondercuratelestelling aanvragen voor uzelf, uw partner, een meerderjarig kind of andere familieleden.

U kunt ondercuratelestelling aanvragen bij de Kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot ondercuratelestelling’. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig. U kunt ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Wat doet een curator

In overleg met u brengt de curator uw financiële en persoonlijke zaken op orde. De curator krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen.

 • openen van één of twee bankrekening op naam van de klant
 • betalen van het week- maandgeld aan de klant
 • inkomen ontvangen op de bankrekening van de klant
 • opstellen van een budgetoverzicht
 • betalen van de vaste lasten
 • afsluiten van verzekeringen (o.a. ziektekosten, WA, uitvaart en inboedelverzekering)
 • inventariseren van de schuldenlast.
 • aanvragen van schuldhulpverlening
 • aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • maakt afspraken met schuldeisers, zoals water- en energieleveranciers, banken, verzekeraars en woningcorporaties.
 • declareren nota’s bij de ziektekostenverzekeraar
 • verzorgen van de belastingaangifte
 • verantwoording aan de rechtbank afleggen

De curator:

- regelt hulp bij persoonlijke problemen
- overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg
- geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
- houdt contact met de instelling als u daar woont
- overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding
- helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt.

Kosten ondercuratelestelling Ondercuratelestelling kost natuurlijk geld maar vaak heeft u recht op bijstand. Als u niet beschikt over voldoende financiële draagkracht kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de sociale dienst van uw gemeente. Dit regelen wij voor u.

Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u de zogenaamde griffierechten.

De kosten voor ondercuratelestelling bepaalt de Kantonrechter ieder jaar opnieuw. Dit kunt u vinden onder het kopje Tarieven.

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.