Het Baken

Bewindvoering & Dienstverlening

Rust en Stabilisatie in uw financiële situatie

<

Het Baken helpt mensen die tijdelijk of blijvend hun financiële belangen niet goed kunnen behartigen. Dit kan op basis van inkomensbeheer, beschermingsbewind of ondercuratelestelling, afhankelijk van de omstandigheden.